JS750强制式搅拌机和PLD1200配料机基础图

 产品     |      2019-03-22 11:00:56

  JS750强制式搅拌机和PLD1200混凝土配料机是我们经常使用的配置形式,很多用户并不清楚如何做地基(做基础),因此我们特地为用户提供一份我厂JS750搅拌机与PLD1200两仓配料机的基础图,以供参考,详情咨询:15344400666

JS750强制式搅拌机和PLD1200配料机基础图

                          (图片仅供参考)